Αυτοκίνητο


Το αυτοκίνητο πλέον αποτελεί  απαραίτητο εργαλείο στην  καθημερινότητα μας  και ίσως σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
Η υποχρεωτική κάλυψη του αυτοκίνητου μας σύμφωνα με το νόμο  400/70 περιλαμβάνει τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημίες. Η κλοπή, η πυρκαγιά και  οι ίδιες ζημίες είναι μερικές  από τις καλύψεις που  προστατεύουν αυτό το περιουσιακό μας στοιχείο.Κατοικία


Το σπίτι και το περιεχόμενο του αποτελούν ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για εσάς. Είναι ο προσωπικός  σας χώρος που δημιουργήσατε με κόπο,  μεράκι και χρήματα.  Το σπίτι είναι ένα  περιουσιακό  στοιχείο  που κοστίζει οικονομικά αλλά και  συναισθηματικά.  Κανείς δε θα ήθελε να δει αυτό το περιουσιακό του στοιχείο να καταστρέφεται.Υγεία


Η καλή υγεία και η δυνατότητα για παραγωγή εισοδήματος,  είναι η μοναδική εξασφάλιση  της ατομικής και οικογενειακής μας αξιοπρέπειας. Ο  δρόμος που  διανύει ο καθένας μας  για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής,  είναι  γεμάτος  προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά  και  τυχαία γεγονότα  που ξεφεύγουν από τον άμεσο έλεγχο μας. Γεγονότα που μπορούν  να ανατρέψουν την καθημερινή μας ισορροπία και να μας απομακρύνουν από την εργασία μας.Σύνταξη


Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και δίνουν  τη δυνατότητα  στον ασφαλιζόμενο να εξασφαλίσει,  μέσω  συστηματικής  και προγραμματισμένης αποταμίευσης,  το επιθυμητό ποσό για ισόβια εγγυημένη σύνταξη. Οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο ασφαλιστικό σύστημα, μας  προβληματίζουν όλους.


Ασφαλιστικές Εταιρίες


Εξυπηρέτηση Πελατών

Τηλ. Επικοινωνίας: +30.2310 692670, +30.2310 668000
Διεύθυνση: Δασκάλας Αθηνάς Τσακίρη 23, 564 29, Θεσ/νίκη
email: info@nsi.com.gr